Θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπωλών για το σχέδιο ΚΥΑ «Κτηνίατρο Εκτροφής»

Προς: 1)Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κυρίου Γεωργίου Καρασμάνη

2) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου

 

    Θέμα : Θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπωλών

       για το σχέδιο ΚΥΑ «Κτηνίατρο Εκτροφής»

     Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

παρατηρώντας όλο το φάσμα της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα, λόγω του ότι ο κρεοπώλης μέχρι πρόσφατα σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, αλλά και σήμερα ακόμη στις περισσότερες περιοχές της , έχει άμεση έως προσωπική σχέση με τον κτηνοτρόφο, γνωρίζουμε  τα  προβλήματά του και κατ' επέκταση και τις ανάγκες του.  Ένα από τα προβλήματα του, ίσως και το κυριότερο, σας πληροφορούμε πως είναι η έλλειψη δημοσίων  κτηνιάτρων. Ο Θεσμός αυτός είναι η ατμομηχανή της αγροτικής πολιτικής, που είναι σαφώς απαραίτητη για να πάρει μπροστά ο κύριος μηχανισμός του τόπου μας, ήτοι η κτηνοτροφία και εν γένει ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, προσδίδοντας κατά συνέπεια, και μάλιστα άμεσα, σταθερό πλούτο στη χώρα, μέσω της  συμβολής που θα έχει στην αύξηση της παραγωγής ζωικών προϊόντων, την αύξηση των θέσεων εργασίας  στον πρωτογενή, δευτερογενή αλλά και τριτογενή τομέα, αντίστοιχα.

Επίσης η ισορρόπηση, η σταθεροποίηση και η ευημερία του κλάδου της κτηνοτροφίας, βοηθά στο να ζωντανέψει η ύπαιθρος συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αποκέντρωση της χώρας. Γεγονότα και εξελίξεις που κατ' εμάς τουλάχιστον συναρτώνται άμεσα από την άρρηκτη σχέση κτηνοτροφία -Δημόσιες κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Για την τεκμηρίωση των παραπάνω σας αναφέρουμε ένα παράδειγμα:

Η Ανάβρα έχει 700 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι σε ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 100 % ασχολούνται με την κτηνοτροφία μικρών και μεγάλων ζώων (αγελάδες, πρόβατα, γουρούνια) ελεύθερης βοσκής. Αυτός είναι και ο πιο βασικός λόγος που η Ανάβρα αποτελεί φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει μηδενικό ποσοστό ανεργίας, και μάλιστα πολλά νέα νοικοκυριά, ενώ υπάρχουν 80 σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε 3 κτηνοτροφικά πάρκα κοντά στο χωριό. Επιπλέον, στο χωριό λειτουργεί τριθέσιο δημοτικό σχολείο με 30 μαθητές και νηπιαγωγείο με 10 νήπια. Οι κάτοικοι ασχολούνται αποκλειστικά με την βιολογική κτηνοτροφία, που συνίσταται σε 12.000 γιδοπρόβατα, 6.000 αγελάδες κρεατοπαραγωγής και 5.000 χοίρους, τα οποία βόσκουν ελεύθερα στα βουνά. Τα νόστιμα κρέατά της είναι ξακουστά σε όλη την Ελλάδα.

Όπως κατανοεί ο καθένας  είναι ανέφικτο κάθε κτηνοτρόφος να «προσλάβει» τον προσωπικό του κτηνίατρο, ενώ θα έπρεπε ήδη να υπάρχει ενεργή και ισχυρή κρατική μηχανή, δηλαδή δημόσια κτηνιατρική δύναμη ανάλογη, διαχειριστική των εξαιρετικών αναγκών της εν λόγω γεωγραφικής περιοχής, ιδίως ενόψει της πηγής πλούτου που συνιστά η τελευταία για τη χώρα.

     Κύριοι υπουργοί,

δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα, ιδίως σε μια τέτοια περίοδο οικονομικής συγκυρίας, και δη αν ληφθεί υπόψη η κρίση που υφίσταται, συγκεκριμένα στην πραγματικότητα του κάθε κτηνοτρόφου, ο οποίος βλέπει τα εισοδήματά του να συρρικνώνονται καθημερινά και ραγδαία. Σας καλούμε όπως άμεσα ενδυναμώσετε το υφιστάμενο και  ειδικά καταρτισμένο προσωπικό των κτηνιατρικών φορέων της χώρας,  προσλαμβάνοντας  δημόσιους κτηνιάτρους για να νιώσει ο κτηνοτρόφος σιγουριά ασφάλεια και κυρίως προοπτική, που θα απορρέει από την μονιμότητα και σταθερότητα των υπηρεσιών τους. Εξάλλου μια τέτοια ενέργεια δεν συνεπάγεται επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού, ή τουλάχιστον όχι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη εξαιτίας των αβέβαιου και αμφιβόλου αποτελέσματος συμβάσεων με ιδιώτες - κτηνιάτρους εκτροφής που θα καταστήσουν "πειραματόζωα" τους κτηνοτρόφους και θα κλονίσουν περισσότερο την εμπιστοσύνη τους. Πρέπει ο τομέας της κτηνοτροφίας να αποτελέσει ένα από τα κύρια αντικείμενα εφαρμογής μιας δραστικής εθνικής στρατηγικής για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου και αντίστοιχα την αύξησή του σε ποιοτική παραγωγή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται οργανωμένα και επαρκώς στελεχωμένα δημόσια κτηνιατρεία και κατανεμημένα σωστά χωροταξικά σε όλη την Ελλάδα, για να μπορέσει ο μικρός και μέσος κτηνοτρόφος, αφενός, να μειώσει το κόστος παραγωγής του σε αυτήν την περίοδο οικονομικής κρίσης και αφετέρου να μην επιφορτισθεί με επιπρόσθετα έξοδα και δαπάνες ενός ιδιώτη κτηνιάτρου, όταν μάλιστα, κατά γενική ομολογία κτηνοτρόφων, τα ζώα ήδη υποσιτίζονται. 

     Επίσης, διαπιστώσαμε πρόσφατα σε μία συνάντηση μας στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής ότι στη χώρα μας υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων, χωρίς αντίκρισμα, υπό την έννοια ότι τα ζώα που κατευθύνονται για σφαγή είναι σημαντικά μικρότερος. Η  απογραφή του ζωικού κεφαλαίου πρέπει να ελέγχεται  από δημόσιο κτηνίατρο απόλυτα καταρτισμένο, για να μειωθούν οι αποκλίσεις και να υπάρξει και ο απαιτούμενος προγραμματισμός αντιμετώπισης των ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων  που ταλανίζει τη χώρα μας, .

     Κύριοι Υπουργοί

τέλος είναι απαραίτητη και  επιτακτική ανάγκη  να παραμείνει αυτόνομη και ανεξάρτητη η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και να στελεχωθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με κτηνιάτρους όχι μόνο για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας αλλά και  την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.  Να σας πληροφορήσουμε ότι η αγαστή συνεργασία των κρεοπωλών με τους κτηνιάτρους είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της νοοτροπίας μας και σχεδόν την πλήρη αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των κρεοπωλείων στη χώρα μας συμβάλλοντας ταυτόχρονα σημαντικά στην προάσπιση της  δημόσιας υγείας.

Ευελπιστούμε οι προτάσεις μας να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό των δράσεων του Υπουργείου για την κτηνοτροφία ,που αποτελεί και το βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

                                              Με εκτίμηση

ΑΠΟ ΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

             ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ                              ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΣΙΔΗΣ

Pin It