Επιστολή ΠΟΚΚ για επικουρική ασφάλιση

Προς: Διεύθυνση  Επικουρικής Ασφάλισης 

    Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

                      

                       Θέμα : Επικουρική Ασφάλιση Κρεοπωλών

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από παλαιότερη πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) και απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, οι επαγγελματίες κρεοπώλες απέκτησαν πρόσβαση στην επικουρική ασφάλιση το δικαίωμα ένταξης στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ. Με μεταγενέστερη απόφαση η ασφάλιση στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ έγινε υποχρεωτική για τους επαγγελματίες κρεοπώλες που δραστηριοποιούνται στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Αλεξανδρούπολης, κατατασσόμενοι στην 22η σχετική ασφαλιστική κλάση.

Στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσε τη μετατροπή ενός δικαιώματος σε υποχρέωση.  Υποχρέωση, που όμως κατά την περίοδο της οικονομικής μεγέθυνσης μπορούσαν να καλύψουν οι επαγγελματίες προκειμένου να έχουν μία επικουρική σύνταξη. Την τελευταία τετραετία ωστόσο, οι συνέπειες της κρίσης έχουν οδηγήσει το σύνολο των επαγγελματιών σε αδυναμία πληρωμής ακόμη και των εισφορών της κύριας ασφάλισης, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη και τη συνταξιοδοτική τους προοπτική. Από αυτήν την εξέλιξη δεν εξαιρείται και ο κλάδος των κρεοπωλών, ο οποίος βιώνει τις δραματικές συνέπειες από τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Επιπλέον, όπως γνωρίζετε, την 1/8/2008, σε εφαρμογή του νόμου 3655/08, που αφορά στη Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, συστήθηκε Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους άμεσα ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους. Συνεπώς ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας των ελεύθερων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων διαθέτει πλέον κλάδο επικουρικής ασφάλισης για τα ασφαλιστέα σε αυτόν πρόσωπα.

Κατόπιν των παραπάνω κρίνουμε ότι είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου ως προς την υποχρέωση ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ, για τους επαγγελματίες κρεοπώλες που δραστηριοποιούνται στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Αλεξανδρούπολης. Η κατάργηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης θα είναι πολλαπλώς ωφέλιμη για τον κλάδο, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι συμπαραστάτης της πραγματικής οικονομίας με ουσιαστικές κινήσεις.

Με εκτίμηση,

                        Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

     Σταύρος Πέρρος                                Σάββας Κεσίδης

Pin It