Σχόλιο ΠΟΚΚ για ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Προς: 1)Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κυρίου Γεωργίου Καρασμάνη.

2) Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κυρίου Κωνσταντίνου Σκρέκα.

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Αξιότιμοι Κύριοι,

  

   Στα πλαίσια της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) θα θέλαμε κι εμείς να σας γνωρίσουμε, την άποψη μας σχετικά με το θέμα των χρεώσεων υπέρ του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.

  

  Αρχικά, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι το θέμα των επίσημων ελέγχων, που διενεργούν οι Κτηνιατρικές Αρχές, έχει καθοριστεί με την απόφαση 2008-289667 (Β 1158) «Τέλη επίσημων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές». Βάσει της παραπάνω απόφασης : 1) τα πρόσωπα που υπόκεινται σε επίσημο έλεγχο από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, υποχρεούται στην καταβολή των τελών ελέγχων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης (Άρθρο 3), δηλαδή  α) σφαγής και  β) ελέγχων στα εργαστήρια τεμαχισμού κρέατος.

2) τα τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν οι αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές (Άρθρο 6)

  Βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: καθορίζονται επίσης, τα κατώτατα τέλη για τους επίσημους ελέγχους στο εισαγόμενο κρέας, στα προϊόντα κρέατος, σε υποπροϊόντα και ζωοτροφές και στα εισαγόμενα ζώντα ζώα.

 

   Όσον αφορά την διενέργεια επίσημων ελέγχων, διενεργούνται ήδη από: α) ΕΦΕΤ, β) Διεύθυνση Κτηνιατρικής και γ) μικτά κλιμάκια:

$11.     της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,

$12.     τη Διεύθυνση Εμπορίου και

$13.     το Υπουργείο Οικονομικών.

  Οι υπάλληλοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργούν ελέγχους, συνοδευόμενοι από τους υπαλλήλους των ανωτέρω Υπηρεσιών όπως και της Διεύθυνσης Γεωργίας.

  

   Άρα, το κόστος της διενέργειας των επίσημων ελέγχων καλύπτεται από τα Κτηνιατρικά Τέλη και όχι από την εισφορά 0,2% που επιβάλλεται επί όλων των αγορών κρεάτων και πουλερικών, που λαμβάνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη διενέργεια ελέγχων. Η εν λόγω εισφορά δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, αλλά ανήκει στις χρεώσεις υπέρ τρίτων και αποτελεί έμμεσο φόρο. Από τα παραπάνω συνεπάγεται, ότι σήμερα για την διενέργεια των ελέγχων καταβάλλονται διπλά τέλη, γεγονός το οποίο είναι αντισυνταγματικό και μάλιστα αυτό συμβαίνει μόνο στον κλάδο του κρέατος, ενώ δεν επιβάλλεται σε άλλα αγροτικά προϊόντα.

   

   Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την κατάργηση της εισφοράς 0,2% υπέρ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του ανωτέρω σχεδίου νόμου.

  Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, στο Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς αποτελούμε σημαντικό συνδετικό κρίκο στην εμπορία και διακίνηση του κρέατος στην χώρα μας.

                           

                            Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

     Σταύρος Πέρρος                                Σάββας Κεσίδης

Pin It