Επιστολή ΠΟΚΚ για αδειοδότηση

Προς:

τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Λαφαζάνη, τον Υπουργό Υγείας κ. Κουρουμπλή, την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ, ΕΛΟΓΑΚ

Αξιότιμοι κύριοι,

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόθεση της Ομοσπονδίας να στηρίξει  με θέρμη την  πρόταση ενιαίας αδειοδότησης κρεοπωλείων και παρασκευαστηρίων κρεοπωλείων  από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΤΤ.

  Η παρούσα κατάσταση εμπλέκει 2 υπουργεία και 2 υπηρεσίες στην υγειονομική αδειοδότηση του κρεοπωλείου.  Πρώτα λαμβάνεται η άδεια κρεοπωλείου από τον Δήμο, ως και ένα οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στην συνέχεια το κρεοπωλείο μπορεί να πάρει άδεια παρασκευαστηρίου από τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΤΤ.  Η εμπλοκή των 2 διαφορετικών υπηρεσιών και η αδυναμία αποτελεσματικής συνεργασίας τους  έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα καταγεγραμμένο μητρώο κρεοπωλείων για την  επικράτεια.  Απεναντίας, το ΥΠΑΤΤ διατηρεί αρχείο με τους κωδικούς κτηνιατρικής αδειοδότησης για όλα τα κρεοπωλεία που έχουν παρασκευαστήριο στην επικράτεια.  Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει την τεχνογνωσία και από την διατήρηση κωδικών κτηνιατρικής αδειοδότησης για το σύνολο της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής σε όλα τα είδη τροφίμων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.   Αυτό το μητρώο είναι Ευρωπαϊκής εμβέλειας και αντίστοιχο με τα μητρώα των υπολοίπων χωρών- μελών της ΕΕ και τηρείται εδώ και δεκαετίες.

  Η πρόταση μας είναι να δημιουργηθεί στο ΥΠΑΤΤ ένα Εθνικό αρχείο κρεοπωλείων που θα περιέχει και τις πληροφορίες για τα παρασκευαστήρια.  Το ενιαίο κτηνιατρικό αρχείο έχει προφανή πλεονεκτήματα που δεν περιορίζονται εντός της χώρας, όπως:

$1·        Πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για στατιστικά στοιχεία σε πολλαπλούς τομείς (ευρωπαϊκοί έλεγχοι-επισκέψεις κλιμακίων, ελληνικά και ευρωπαϊκά στατιστικά λιανικής πώλησης κρέατος, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία κρεοπωλών)

$1·        Καλύτερη επικοινωνία των ελεγκτικών αρχών με την ΠΟΚΚ, τα σωματεία και τα μέλη τους.

$1·        Καλύτερη επικοινωνία και εκπροσώπηση των κρεοπωλών στην ΠΟΚΚ και την ΕΔΟΚ.

$1·        Ευκολότερη πρόσβαση των κρεοπωλών σε ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις από τους Δημόσιους φορείς.

$1·        Σαφή βελτίωση στην ακριβοδίκαια  κατανομή και διενέργεια ελέγχων από τις υπηρεσίες (ΥΠΑΤΤ, ΕΦΕΤ, Εμπορίου, ΕΛΟΓ) στο σύνολο των κρεοπωλείων χωρίς διακρίσεις και επανάληψη ελέγχων.  Αξίζει αναφοράς ότι το κρεοπωλείο είναι το μοναδικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δέχεται και επιπλέον έλεγχο από τον Οργανισμό ΕΛΓΟ-Δημητρα για την τήρηση ισοζυγίου κρέατος.

  Ένα επιπλέον σημείο της διαφοροποίησης του κρεοπωλείου από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση του κρεοπώλη είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο  που υποστηρίζεται από τις Δημόσιες Σχολές Κρέατος, οι οποίες παρέχουν στους σπουδαστές τους το πτυχίο κρεοπώλη, αναγκαίο προαπαιτούμενο για την έναρξη λειτουργίας κάθε κρεοπωλείου.  Κανένα άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν απαιτείται να έχει παρόμοια κρατική εκπαίδευση.  Αντίστοιχη κρατική εκπαίδευση υπάρχει και στις άλλες χώρες- μέλη της ΕΕ.  Η πανομοιότυπη εκπαίδευση στις χώρες μέλη της ΕΕ  δείχνει το βαθμό σημαντικότητας που έχει η διαχείριση κρεοπωλείου όσον αφορά στην δημόσια υγεία.  Το πτυχίο κρεοπώλη υπερκαλύπτει με απόφαση του ΕΦΕΤ την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ που εφαρμόζεται για τα υπόλοιπα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (πχ. Παντοπωλεία, εστιατόρια, κλπ).

  Η παρούσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για το κρέας αποτελεί την πιο δραστήρια κατηγορία νομοθεσίας τροφίμου ζωικής προέλευσης στην ΕΕ με διαφορά.  Συνεχώς προκύπτουν νέες νομοθεσίες στην επισήμανση κρέατος, στην επεξεργασία του και την χρήση προσθέτων για την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος.  Η τεχνογνωσία αυτή υπάρχει στους Κτηνιάτρους του ΥΠΑΤΤ, οι όποιοι ασκούν το πεδίο αυτό εδώ και πολλά χρόνια στις βιομηχανίες κρέατος στην Ελλάδα.  Αυτή η τεχνογνωσία κρίνουμε ότι είναι καταλυτικής αξίας για την αρχική αδειοδότηση του κρεοπωλείου, και δεν υπάρχει στο γενικευμένο επίπεδο αδειοδότησης ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Αυτό είναι ακόμα πιο εμφανές από  την νομικά συγκροτημένη δυνατότητα του κρεοπωλείου να παράγει παρασκευάσματα στα πλαίσια της αδειοδότησης του για το παρασκευαστήριο κρέατος.  Με την άδεια αυτή, το κρεοπωλείο μετατρέπεται αυτόματα σε μια μικρή βιοτεχνία κρέατος, αφού η κατηγοριοποίηση και η νομοθεσία που αφορά στα παρασκευάσματα είναι πανομοιότυπη με αυτή της βιομηχανίας κρέατος.  Στην σημερινή πραγματικότητα, το κρεοπωλείο καλείται να τηρεί τις ίδιες νομοθετικές διατάξεις όταν εμπορεύεται τα παρασκευάσματα του με αυτές που ισχύουν για τις βιομηχανίες κρέατος στην Ελλάδα και την ΕΕ.

  Το κρεοπωλείο στην Ελλάδα, έχει πολύ υψηλό πήχη εκπαίδευσης και ενεργής νομοθεσίας. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΤΤ είναι καθ’ ύλη αρμόδιες για την δραστηριότητα αυτή και το ήδη υπάρχον μητρώο παρασκευαστηρίων μπορεί να επεκταθεί σε ένα Εθνικό μητρώο κρεοπωλών με την ενιαία αδειοδότηση από τις Υπηρεσίες του.  Το Εθνικό μητρώο κρεοπωλών δεν είναι μόνο πρόταση της διοίκησης της ΠΟΚΚ, είναι και ένα πάγιο αίτημα των κρεοπωλών που εκφράζεται πανελλήνια  σε κάθε ευκαιρία από την βάση των μελών των σωματείων προς την Ομοσπονδία.  Τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αδειοδότησης και του Εθνικού μητρώου είναι πολλαπλά και σημαντικά.  Οι έλεγχοι των Υπηρεσιών μπορούν να οργανωθούν πολύ καλύτερα και δικαιότερα προς όλους και θα υπάρχει ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας με αποδέκτες το σύνολο των ενεργών κρεοπωλείων στην Ελλάδα.  Η ενιαία αδειοδότηση και το Εθνικό μητρώο κρεοπωλών είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα χρηστής διοίκησης και αποτελεσματικού ελέγχου της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.

Με εκτίμηση,

                                        Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΡΟΣ                                ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΣΙΔΗΣ

Pin It