Χρήσιμες πληροφορίες για μέλη

N. 1712/1987 : Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.

Υπόδειγμα Καταστατικού:

Έντυπα Εκλογών Σωματείου: 

 

 

Pin It