Υπουργεία

Υπουργείο Οικονομικών - http://www.minfin.gr/portal/

Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.ypes.gr/el/

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - http://www.mindev.gov.gr/

Υπουργείο Υγείας - http://www.moh.gov.gr/

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - http://www.ypakp.gr/

Υπουργείο Τουρισμού - http://www.mintour.gov.gr/

 

Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.mfa.gr/

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.mod.mil.gr/mod/el/

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων - http://www.minedu.gov.gr/

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού - http://www.yppo.gr/0/gindex.jsp   http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - http://www.ydmed.gov.gr/

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - http://www.minagric.gr/index.php/el/

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων - http://www.yme.gr/

Υουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - http://www.ypeka.gr/

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - http://www.ministryofjustice.gr/

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη - http://www.mopocp.gov.gr/main.php

Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου - http://www.yen.gr/wide/home.html

Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης - http://www.mathra.gr/

Pin It