Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Πρόσκλησης

Ανακοίνωση

Αρ.Πρωτ.: 2426

Αθήνα, 08/10/2021

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ, με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Κ.Κ.» λαμβάνοντας υπόψη την Α.Π. 4939/1076/Α3/15.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΚ8Ψ46ΜΤΛΡ-8ΓΤ) Απόφαση Ένταξης και την με Α.Π. 2793/Β3/642/11.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΙ246ΜΤΛΡ-ΖΤΓ) 1η Τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων» με κωδ. ΟΠΣ 5035180, στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021/ΠΟΚΚ) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 09/10/2021 μέχρι και την Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 14:00

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΕΡΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Επισυνάπτονται:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2)

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα 3)

Σχέδιο Σύμβασης (Υπόδειγμα 4)

 

espa

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.