Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1/2023/ΠΟΚΚ 2ης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΟΚΚ LOGO

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ

Αθήνα, 04/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 2561

Ανακοίνωση

 

Προσωρινών Αποτελεσμάτων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1/2023/ΠΟΚΚ 2ης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ (με δ.τ. ΠΟΚΚ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ: 5035180 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 – «ΔΙΑΔΙΚΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΟΥΜΕΝΩΝ» της υπ’ αριθμ. 1/2023/ΠΟΚΚ 2ης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνει

  1. τον Πίνακα Δυνητικά Ωφελούμενων
  2. τον Πίνακα μη Επιλέξιμων/ Απορριφθέντων Αιτήσεων και
  3. τα προσωρινά αποτελέσματα/ πίνακες κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες για την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, της Πρόσκλησης 1/2023/ΠΟΚΚ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων που αποτελούν και το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΠΟΚΚ (https://www.pokk.gr/) και συγκεκριμένα έως τις 11/05/2023 και ώρα 16:00.

Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: pokkaitiseis@gmail.com, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων και πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΣ).

 

Συνημμένα αναρτώνται:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΥΠΟΕΡΓΟ 5) -

ΕΣΠΑ BANNER

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.