Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1/2023/ΠΟΚΚ 2ης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΟΚΚ LOGO

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ

Αθήνα, 17/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 2568

Ανακοίνωση

 

Οριστικών Αποτελεσμάτων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1/2023/ΠΟΚΚ 2ης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ (με δ.τ. ΠΟΚΚ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ: 5035180 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 – «ΔΙΑΔΙΚΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΟΥΜΕΝΩΝ» της υπ’ αριθμ. 1/2023/ΠΟΚΚ 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υπ’ αριθμ. 2568/16-05-2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΚΚ για έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/03.05.2023 και 2/12.05.2023 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης ««Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ: 5035180, ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώνει

Τα Οριστικά Αποτελέσματα/ Πίνακες Κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες για το Υποέργο 5 – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, της υπ’ αριθμ. 1/2023/ΠΟΚΚ 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων που αποτελούν και το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων.

 

Συνημμένα αναρτώνται:

Υποέργο 5:

ΕΣΠΑ BANNER

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.