Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Οριστικών Αποτελεσμάτων για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1/2022/ΠΟΚΚ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

POKK-Logo_597x209

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ

Αθήνα, 07-12-2022

Αρ. Πρωτ.: 2525

Ανακοίνωση

ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Οριστικών Αποτελεσμάτων για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1/2022/ΠΟΚΚ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ (με δ.τ. ΠΟΚΚ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ: 5035180 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 – «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της υπ’ αριθμ. 1/2022/ΠΟΚΚ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την υπ’ αριθμ. 2496/14-09-2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΚΚ για έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/31.08.2022 και 2/12.09.2022 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων και την υπ. αριθμ.  2523/04-12-2022 του Δ.Σ. της ΠΟΚΚ για έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/18.11.2022 πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ: 5035180, ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020


Ανακοινώνει

Την Ορθή επανάληψη των Οριστικών Αποτελεσμάτων / Πίνακες Κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της Πρόσκλησης 1/2022/ΠΟΚΚ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελούμενων που αποτελούν το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων.

 

Συνημμένα αναρτώνται:

Υποέργο 2

pokk.gr - ESPA Banner

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.